»Hazır giyim ve ev tekstili üreticilerinin, müşterilerin istek ve beklentilerini kapsayacak bunun yanında kendi şirket politikalarının üstün seviyesinden taviz vermeden üretim anlayışını yerine getirecek olduğu bazı anlayış prensipleri vardır.

»Müşterilerin kalite anlayışına tam olarak cevap vermenin yanında uygun fiyat beklentileri ve talepleri ile çalışıp, zamanında teslimatlar yaparak, iş birlikteliği artırıcı bir yol izlenmesi.

»Ürün kalitesinden taviz vermeden, ve standartların altına düşürmeden kullanıcısının beklentisini dikkate almayı,

»Üretim esnasında karşılaşılabilecek, bazı beklenmedik risklerin en erken güvenlik ve kontrol mekanizması ile ele alınıp, bilimsel yollarla çözüme kavuşturulması böylelikle hata payını sıfıra düşürmeyi ve hedeflerden şaşmamayı,

»Üretim alanında standart yol izleyerek, müşteri ayırımı yapmadan çalışmayı, şirketin kendi bünyesinde kurmuş olduğu kalite yöntemiyle sürekli iyileştirme ve geliştirmelerle yıllık hedefi tutturmayı,

»Şirket çalışanlarının, uygulanabilir politikaya odaklanarak istenilen kaliteden şaşmadan çalışabilir olmayı, dışardan aldığı üretim destekleri, ham madde ve tedarikçilerle sürekli yararlı ve faydalı ilişkiler yürüterek, onlarında kendi kalite anlayışına uygun destek birimleri kurmasına destek olmayı hedeflemektedir.

»Şirket içinde insana verilen değer ve önemin her aşamada göz önünde bulundurulması,

»Çalışmak zorunda olan ve aile ekonomisine katkı sağlamak yükümlülüğü taşıyan çocuk işçiler için düzenlemelere uyulmasını, bunun için 18 yaş sınırına uyarak onun altındakileri çalıştırmamayı,

»Tehditle veya şirkete bağımlı kılarak insanları zorla çalıştırmamayı,
Son yıllarda alınan en önemli iş ve işçi kanunlarından olan iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması,

»Tüm çalışanların bu konuda hassas davranarak kendi sağlığını riske atacak tehlike unsurlarını yönetici ve amirlerine bildirerek önlem alınmasını sağlamayı,

»Bağlı oldukları sendikaya alınan kararlarda sadık kalmayı, kendi özgür düşünce ve ifadelerini taşkınlık yapmadan dile getirip, görüş birliğinde olabilmeyi,

»Çalışanların birbirlerine karşı saygılı ve dürüst olabilme yetki ve becerisiyle ırk, dil, din, mezhep ayrımı yapmamayı,

»Çalışanların küçük düşürücü ve aşağılayıcı sözlere maruz kalmadan özgürce, fiziksel ve psikolojik baskıdan uzak kalabilmeyi, çalışma saat ve kuralların uyarak, fazla mesaiye zorla dayatılmamayı,

»Kaldıkları her fazla mesai için maaşı dışındaki haklarının, sosyal yardımlarla tam ve eksiksiz yerine getirebilmeyi,

»Kendi iş ve işçi sağlığı yanında çevre bilinciyle çalışmayı,

»Üretilen ürünlerin belirtilen mevzuatlara uygun gümrük geçişleri çerçevesinde yerine getirmeyi,

»Sevkiyatlarda gerekli önlemlerle çalışarak yasadışı maddelerin üretilen mallar arasında bulundurmamayı,

»Destek aldığı dış tedarikçilerle daha ileri şartlarda çalışabilir politikalar izlemeyi,

»Sosyal uygunluk politika ve izlenimlerin takibini yaparak, daha ileri düzeyde şirketiçi, tedarikçi, çevre uygunluğu ve müşterilerle standartlara uygun bir politika ile devamlılığı sağlamayı ve sürekli geliştirmeyi hedeflemektedir.